Taloushallinto

Taloushallinnolla tarkoitetaan yrityksen tai organisaation resurssien hallintaa ja valvontaa. Jokaisen yrittäjän on huolehdittava yrityksensä lakisääteisestä taloushallinnon hoitamisesta. Taloushallinnossa olennaisinta on kirjanpito ja sen hoitaminen, sillä jokainen yritys on kirjanpitovelvollinen.

Taloushallinnolla tarkoitetaan monia eri tehtäviä, kuten:

 • laskutusta,
 • ostolaskujen käsittelyä,
 • raportointia,
 • kirjanpitoa,
 • palkanlaskentaa,
 • työnantaja- ja verotilmoitusten laadintaa,
 • taloussuunnittelua/budjetointia jne.

Moni yrittäjä ei kuitenkaan halua/ehdi käyttää aikaansa taloushallintoon, ja yleensä sen hoitaminen jätetäänkin ammattilaisten hoidettavaksi. Ammattilaisilla tarkoitetaan tilitoimistoja, jotka ovat erikoistuneita taloushallintoon. Ne huolehtivat yrittäjän puolesta kaikista taloushallinnon velvollisuuksista.

Laskutus

Taloushallintoon kuuluu maksusaatavien valvonta, maksumuistutusten lähettäminen ja tarvittaessa niiden perintä perintätoimiston kautta. Perinnän avulla yrittäjä kotiuttaa saatavansa nopeammin. Lue lisää perintätoimistosta ja sen palveluista esimerkiksi C-Creditorin sivuilta. Tilitoimisto huolehtii tarvittaessa myös yrityksen hyvityslaskuista ja itselaskutuksista.

Palkanlaskenta ja työnantajailmoitukset

Monet tilitoimistot tarjoavat palveluinaan myös palkanlaskentaa, mutta yrittäjä voi itse laskea palkkansa myös erillisten palkanlaskentaohjelmien avulla. Ohjelmien avulla lähetetään myös työnantajamaksujen ilmoitukset.

Tärkeitä huolehdittavia asioita palkanlaskennan lisäksi ovat myös loma- ja lopputililaskennat, palkkalaskelmien postittaminen sekä veroilmoitukset verottajille ja vakuutusyhtiöille.

Kirjanpito

Jokainen yritys on kirjanpitovelvollinen. Se tarkoittaa, että jokainen yritys on lakisääteisesti velvollinen kirjaamaan ylös taloudelliset tapahtumat, joihin se on ollut osallisena. Lähtökohtaisesti jokaisen tulee pitää kahdenkertaista kirjanpitoa. Poikkeuksena tähän on toiminimiyrittäjä, joka voi pitää yhdekertaista kirjanpitoa, jos päättyneeltä ja sitä edeltäneen tilikaudelta täyttyy yksi seuraavista ehdoista:

 • taseen loppusumma on yli 100 000 euroa,
 • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa tai
 • palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Usein yhtiömuodon vaihtaminen toiminimestä osakeyhtiöksi on jo tapahtunut näiden ehtojen täyttyessä. Jos ehdot ovat toiminimiyrittäjälle ajankohtaisia, kannattaa hänen myös harkita yhtiömuodon vaihtamista osakeyhtiöksi.

Kirjanpito perustuu yrityksen taloudellisten tapahtumien kuitteihin ja tositteisiin, jotka tulee kirjanpitolain mukaan säilyttää vähintään 10 vuoden ajan.

Toiminimiyrittäjän kirjanpito helpottuu, kun hänellä on käytössään erillinen tili yrityksen liiketoimintaa varten.

Yhdenkertainen kirjanpito

Kirjanpitoa on yrittäjän helppo tehdä nykyään myös itse sähköisten ohjelmistojen avulla. Yhdenkertaista kirjanpitoa voi hyvinkin tehdä itse, jos tositteita on vähän ja aikaa riittää sen perehtymiseen. Yhdenkertainen kirjanpito koostuu ostovelkojen ja myyntisaamisten kirjaamisesta sekä niiden määrästä, veroista, menoista, tuloista, rahoitustapahtumista sekä niiden oikaisu- ja siirtoeristä. Sen tulee noudattaa hyvää kirjanpitotapaa, eli sen on annettava riittävä kuva kirjanpitovelvollisen taloudellisesta tilanteesta ja liiketoiminnasta. Kirjanpito kannattaa tarvittaessa ulkoistaa tilitoimistolle, jos se halutaan hoitaa kerralla oikein ja aikaisempaa kokemusta tai aikaa siihen perehtymiseen ei ole.

Yhdenkertainen kirjanpito suositellaan kirjaamaan maksusuoritteisena, eli tapahtumat kirjataan maksuperusteisesti. Näin kirjanpito saadaan täsmäämään parhaiten veroilmoituksen täyttötapaan.

Kahdenkertainen kirjanpito

Kahdenkertainen kirjanpito eroaa yhdenkertaisesta kirjanpidosta siten, että rahan käytöstä kirjataan rahan lähteen lisäksi rahan käyttö. Sen kirjaukset tehdään kahdelle credit- ja debit kirjanpidon tilile. Kahdenkertainen kirjanpito on aina suoriteperusteista, eli sen tapahtumat kirjataan suorituksen mukaan. Kahdenkertaista kirjanpitoa ei suositella tehdä itse, sillä sen tekemisestä on tarkat määrittelyt kirjanpitolaissa. Tässä tapauksessa on suositeltavaa käyttää pieni taloudellinen panostus kirjanpitäjän palkkaamiseen ulkoisesta tilitoimistosta. Kirjanpitäjän avulla yrittäjä välttää taloudelliset huolet ja voi keskittyä kokonaan liiketoimintaansa.

Tilinpäätös ja tilintarkastus

Tilinpäätös tarkoittaa tilikauden (yleensä kalenterivuosi) lopuksi laadittavaa laskelmaa/raporttia. Se kertoo yrityksen taloudellisesta kehittymisestä tilikauden aikana. Sen laatimista säätelee monet määräykset ja muotovaatimukset. Tilinpäätöksestä on laadittava aina tasekirja sekä tase-erittelyt.

Tilinpäätös koostuu:

 • tuloslaskelmasta (tuloksen muodostuminen)
 • tasekirjasta (yrityksen taloudellinen asema)
 • muista liitteistä

Suuryritysten on  on tilinpäätöksen lisäksi toimitettava rahoituslaskelma ja toimintakertomus.

Kirjanpitolain mukaan yritys on suuryritys, jos ainakin kaksi seuraavista toteutuu:

 • taseen loppusumma on 20 000 euroa
 • liikevaihto on 40 000 euroa
 • tilikauden aikana palveluksessa on ollut keskimäärin 250 henkilöä

Yhdenkertaista kirjanpitoa pitävän (toiminimi) ei yleensä tarvitse tehdä tilinpäätöstä. Tilinpäätösvelvollisuus on yrityksellä, jolta ylittyy ainakin kaksi seuraavista rajoista:

 • taseen loppusumma on 350 000 euroa
 • liikevaihto on 700 000 euroa
 • tilikauden aikana palveluksessa on ollut keskimäärin 10 henkilöä

Taloushallinnon ulkoistaminen

Yrityksen on usein suositeltavaa ulkoistaa kirjanpito ja muu taloushallinnon hoito tilitoimistolle. Sopivan tilitoimiston löytämiseksi kannattaa kilpailuttaa sen eri osa-alueet.

Sopivan tilitoimiston valinnassa kannattaa:

 • hyödyntää saatuja suosituksia ja verkostoa,
 • vertailla tarjolla olevaa palvelutarjontaa
 • kilpailuttaa hinta
 • ottaa sähköisen järjestelmän tarjoaja ja kouluttaja
 • käydä tapaamassa kavotusten, jotta voit antaa arvoa kommunikaatiolle, avoimuudelle ja ensivaikutelmalle
 • tarkistaa tilitoimiston tavoitettavuus, jotta saat apua silloin kun sitä tarvitset

Hyviä tilitoimistoja on tarjolla monia, kuten: C-Management ja Azets.