Yrityksen perustaminen

yrityksen-perustaminen

Valmistele ideasi

Yrityksen perustaminen on hyvä aloittaa perusteellisella suunnitelmalla. Yritykselle on mietittävä toimiva ja vapaana oleva nimi. Toimiva nimi on yleensä iskevä ja helposti lausuttava. Vinkki! Monet yritysten nimet ovat syntyneet suomenkielisistä sanoista väärinpäin.

Yritystoiminnan ohelle on hyvä miettiä mahdollisia verkkosivuja yritystoiminnan myynnin kasvattamiseksi. Verkkosivujen aloittamiseksi on valittava yritykselle sopiva ja vapaa IP-osoite (engl. domain). Vapaita verkkosivuja (.fi -päätteisiä) voi tarkastella esimerkiksi Viestintäviraston -sivuilta.

Kun yrityksesi nimi ja idea ovat jo valmiina, on suositeltavaa tehdä liiketoimintasuunnitelma. Se auttaa yrittäjää hahmottamaan eri osa-alueita ja on apuna, kun liikeideaa on esiteltävä ulkopuolisille tahoille.

Liiketoimintasuunnitelma (LTS)

Huolella tehty liiketoimintasuunnitelma auttaa rahoituksen ja liikekumppaneiden saamisessa, toimii myynnin ja markkinoinnin työkaluna sekä kiteyttää koko liiketoiminnan. Suunnitelman laajuus riippuu asetetuista tavoitteista. Liiketoimintasuunnitelman osa-alueita voi esitellä haluamassaan järjestyksessä ja haluamassaan laajuudessa.

Liiketoimintasuunnitelmaan täytyy sisällyttää mm:

 • Liikeidea
  • Kenelle, miten ja miksi?
 • Palveluiden/tuotteiden tarkempi määrittely
 • Kilpailija-analyysi
 • Asiakkaiden ja markkinoiden analyysi
  • Käsitelty tarkemmin kohdassa: myynti- ja markkinointistrategia
 • Vahvuudet ja heikkoudet (SWOT-analyysi)
  • Mitä osaamista sinulta itseltäsi löytyy, mihin tarvitset mahdollisesti ulkopuolista apua?
  • Miksi juuri sinun tuotteesi/palvelusi valitaan muiden joukosta?
Liiketoimintasuunnitelma (LTS) on yrityksen käsikirja, jota kannattaapäivittää myös yrityksen kasvaessa
Liiketoimintasuunnitelma (LTS) on yrityksen käsikirja, jota kannattaa päivittää aina tarvittaessa myös liiketoiminnan kasvaessa.

Kirjanpito ja talouden suunnittelu

Suunnitelmaan on merkittävä kaikki liiketoimintasi säännölliset menot, joista aiheutuu kuluja yritystoiminnallesi. Yrittäjän on lisäksi perehdyttävä vastuihin kirjanpitovelvollisuudesta, verotuksesta ja tarvittavista vakuutuksista.

Apua saa tarvittaessa asiantuntevalta tilitoimistolta, jotka osaavat auttaa yrityksen perustamisesta lähtien, sillä monet tilitoimistot tarjoavat myös talouskonsultointia. Tärkein tilitoimiston tehtävä on lakisääteisen kirjanpidon, tilinpäätösten ja veroilmoitusten tekeminen. Hyviä tilitoimistoja löytyy varmasti monia, muutamana esimerkkinä mm. Pohjois-Euroopan johtavin Accountor ja suomalainen Nordic C-Management.

Riskien arviointi

Liiketoimintasuunnitelmaan on sisällytettävä myös riskianalyysi. Riskien arvioinnissa yrittäjä arvioi mahdolliset vahingonvaarat ja -uhat liiketoiminnalleen. Menestyvä yritys osaa arvioida riskejä ja muita tapaturmia sekä ennakoida niihin ennen yritystoiminnan aloittamista. Erilaisia riskejä voi olla esimerkiksi luonnonkatastrofi, omaisuuden tuhoutuminen, vaurioituminen tai häviäminen.

Riskianalyysiin sisällytetään seuraavat vaiheet:

 • Riskien tunnistaminen
 • Turvallisuustekijöiden tarkastaminen
 • Jäljelle jäävien riskien arviointi ja raportointi
 • Riskien seurausten kuvaaminen ja tarkempi erittely
 • Tarvittavien riskienhallintatoimien täytäntöönpano järjestelyineen
 • Toimenpiteiden toteutus seurantoineen ja päivityksineen

Myynti- ja markkinointistrategia

Miksi juuri sinun tuotteesi/palvelusi valitaan muiden joukosta?

Markkinointistrategia sisältää suunnitelman yrityksen tavoitteista, kuinka nämä tavoitteet saavutetaan ja missä ajassa. Tämän lisäksi on mietittävä keinot ja kanavat näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tavoitteiden konkreettinen saavuttaminen vaatii myös oikean määrän rahaa sekä oikean markkinointikanavan parhaimman tuloksen saavuttamiseksi. Sosiaalisen median kanavat ovat yleinen markkinointikanava: Tarvitaanko niitä, jos tarvitaan, niin mitä kanavia erityisesti?

On hyvä miettiä alkuun myös tulevia kampanjoita, joilla saadaan kohderyhmän huomion kautta kerrytettyä myyntituloja. Kampanjoissa ja markkinoinnissa yleisesti on otettava mukaan myös mahdolliset sesonkiajat, jotka vaikuttavat suunniteltavaan budjettiin ja tavoitteisiin.

Suunnitelmassa täytyy huomioida yrityksesi kohderyhmän käyttäytyminen ja kilpailijat. Tämän mukaan olisi suositeltavaa perustaa joko nettisivut/kivijalkakauppa tai tarvittaessa molemmat. Nettisivujen tekeminen onnistuu myös yrittäjältä itseltään, mutta tähän on saatavilla myös ulkopuolista apua. Näkyvyyden kannalta on tärkeää, että yrityksesi löytyy myös Googlesta hakusanojen avulla: Lisää yrityksesi ensimmäisenä Google My Business – palveluun. Esimerkiksi Helsingissä toimiva Mediaspark ja Mainostoimisto Helsinki auttavat yrittäjää markkinoinnin ja hakukoneoptimoinnin suunnittelussa sekä toteutuksessa.

Hae starttirahaa

Starttirahaa ei saa automaattisesti, vaan sitä tulee hakea itse ennen yritystoiminnan aloittamista. Sen tarkoituksena on turvata yritystoiminnan käynnistys. Starttiraha on 32,40€/pv ja se maksetaan viideltä päivältä viikossa. Lue lisää TE-palvelut –sivulta.

Hanki rahoitus

Pääomaa tarvitaan erityisesti liiketoiminnan aloittamisessa, kuin myös yrityksen myöhemmissä investoinneissa. Hyvä lähtökohta rahoituksen saamiseksi yritystä perustaessa on tehdä liiketoimintasuunnitelma huolella. Liiketoimintasuunnitelman avulla voidaan todistaa yrityksesi kannattavuus. Rahoitusta voi hakea joko pankista tai rahoituslaitoksilta.

Vaihtoehtoja löytyy mm.

Pankit
Yleensä edullisinta rahoitusta voi pyytää pankista, mutta lainat myönnetään vain luottokelpoisille yrityksille, jotka osaavat osoittaa yrityksensä kannattavuuden. Pankit vaativat myös rahoitukselleen yleensä vakuutta. Tarkemmin pankkien myöntämiin rahoituksiin kannattaa tutustua pankkien verkkosivuilta tai käydä paikan päällä.

Rahoituslaitokset
Lainaa yrityksille tarjotaan myös ilman vakuuksia, nopeastikin. Korot ovat näissä yleensä suurempia, kuin pankin myöntämissä rahoituksissa. Ala on kuitenkin kilpailtu, ja hinnat vaihtelevat suuresti, joten hyvän tarjouksen saat varmasti, kun käytät kilpailutukseen hieman aikaa. Voit kilpailuttaa lainasi kätevästi mm. SEA.fi – sivustolta.

Kulutusluottoihin erikoistunut Ferratum sekä vertaislainoja välittävä Vauraus Suomi tarjoavat lainaa suuremmalla korolla, mutta laina on helpommin saatavissa. Molemmat yritykset ovat luotettavia rahoitusalan toimijoita.

Myös vakuutusyhtiöt myöntävät vakuuksia vastaan 5-10 vuoden pituisia sijoituslainoja.

Finnvera
Yrityksen perustamisen rahoittamiseen Finnvera, on tunnetuin Suomen valtion omistama erityisrahoittaja. Lainan saamiseksi tarvitset omaa pääomaa 10–20 % sekä kattavan selvityksen liiketoiminnastasi. Käy tutustumassa rahoituslaitoksen omiin ehtoihin lainan saamiseksi ja pyydä tarjous!

Business Finland
Tarjoaa lainaa kasvaville kansainvälistyville yrityksille tutkimuksia ja innovaatioita varten. Lue lisää hakemuksen ehdoista Business Finlandin –sivuilta.

Laadi tarvittavat asiakirjat

Yhtiösopimus: Avoin- tai kommandiittiyhtiö
Osakeyhtiö: perustamissopimus ja yhtiöjärjestys, tarvittaessa myös hallituksen pöytäkirja
Osuuskunta: Perustamissopimus ja osuuskunnan säännöt, tarvittaessa myös hallituksen kokouksen pöytäkirja

Rekisteröi yrityksesi

Kaupparekisteriin (perustamisilmoitus, henkilötietolomake, perustamisasiakirjat)
Verohallinnon rekistereihin (ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverorekisteri ja tarvittaessa työnantajarekisteri)
Tarkemmat ohjeet yrityksen ilmoituksiin, lomakkeisiin ja malliasiakirjoihin löydät osoitteesta: Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ:n –sivuilta.

Netistä löytyy valmiita pohjia liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. Lataa tästä valmis alustavan liiketoimintasuunnitelman malli (PDF):

Alustava liiketoimintasuunnitelman malli

Vai ryhtyisitkö sittenkin kevytyrittäjäksi?

Haluatko testata ensin ideasi ja välttää paperisodan? Toinen hyvä vaihtoehto on ryhtyä kevytyrittäjäksi, jos olet harkinnut esimeksiksi perustavasi toiminimen. Ryhdy kevytyrittäjäksi ilmaiseksi esimerkiksi Kassavirtasen kautta.