Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiö (Ky) – on kevyempi muoto kuin osakeyhtiö (Oy). Voidaan kutsua myös nimellä äänetön yhtiö. Sen perustamiseen tarvitaan vähintään kaksi yhtiömiestä, joista toinen on äänetön yhtiömies. Äänettömän yhtiömiehen tulee myös sijoittaa pääomaa, johon hänen vastuunsa rajoittuu. Äänetön yhtiömies toimii ns. sijoittajana. Vastuunalainen yhtiömies vastaa koko yrityksen veloista ja sitoumuksista sekä tekee päätökset yrityksen toiminnasta.

Kommandiittiyhtiön verotus

Kommandiittiyhtiön verotus ei eroa avoimesta yhtiöstä. Yhtiön tulos jaetaan tulo-osuuksiin, jotka jaetaan ansio- ja pääomatuloiksi yhtiömiesten nettovarallisuusosuuksien mukaan yhtiömiesten kesken. Tulo-osuuden pääomatulon osuus, eli 20% osakkaan nettovarallisuusosuudesta, johon on lisätty 30% verovuoden päättymistä edeltäneen vuoden aikana maksetuista palkoista. Pääomatulot verotetaan 30% verokannalla 30 000 euroon asti. Ansiotulon verotus on pääomatulon verotusta lievempää noin 20 000 euroon saakka. Vero maksetaan yhtiösopimuksen mukaisesti yhtoömiesten kesken.

Kommandiittiyhtiön, kuten muidenkin yhtiöiden on huolehdittava kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisesta asetettujen määräysten mukaisesti. Lue lisää aiheesta täältä. 

Plussat ja miinukset

+ Yksityisotot ovat sallittuja
+ Yhtiömiehellä on oikeus myös luontaisetuihin hänen saadessaan palkkaa
+ Yhtiösopimuksen avulla voidaan sopia vapauksista
+ Minimi pääomaa ei ole


– Kaksinkertainen kirjanpito
– Vastuunalaisilla yhtiömiehillä on päätäntävalta tehdä sitovia päätöksiä kuulematta muita
– Äänetön yhtiömies ei voi osallistua päätöksentekoon

Kommandiittiyhtiön voi perustaa joko perustamisilmoituksen tai perustamispaketin kautta. Perustamispaketin kautta saat kaikki yhtiön perustamisessa tarvittavat asiakirjapohjat, ilmoituslomakkeet ja perustamiseen liittyvät ohjeet. Paketissa on vakiomuotoinen yhtiösopimus. Ilmoituksen laatiminen maksaa 240€.