Avoin yhtiö

Avoin yhtiö (Ay) tulee olla vähintään kahden yhtiömiehen perustama. Kaikki vastuu ja sitoutuminen ovat molempien yhtiömiehien vastuulla. Avoin yhtiö toimii, jos yhteistyö sujuu yhtiömiesten kesken moitteettomasti. Hyvät puolet avoimessa yhtiössä on, että et ole yksin vastuussa kaikesta.

Avoimen yhtiön verotus

Avoimen yhtiön verotus ei juurikaan eroa kommandiittiyhtiöstä. Yhtiön tulos jaetaan tulo-osuuksiin, jotka jaetaan ansio- ja pääomatuloiksi yhtiömiesten nettovarallisuusosuuksien mukaan yhtiömiesten kesken. Tulo-osuuden pääomatulon osuus, eli 20% yhtiömiehen osuudesta edeltäneen verovuoden päättymishetken nettovarallisuudesta, josta loppu verotetaan ansiotulona. Pääomatulot verotetaan 30% verokannalla. Tulo-osuuksien ansiotulot verotetaan yhdessä yhtiömiehen muiden ansiotulojen kanssa progressiivisen veroasteikon mukaisesti.

Avoimen yhtiön tappiot eivät siirry avoimen yhtiön yhtiömiehelle. Positiivisesta tuloksesta vähennetään mahdolliset aiemmat tulokselliset tappiot.

Avoimen yhtiön, kuten muidenkin yhtiöiden on huolehdittava kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisesta asetettujen määräysten mukaisesti. Lue lisää aiheesta täältä. 

Plussat ja miinukset

+ Mahdollistaa yksityisotot ja yhtiömiehen palkanmaksun
+ Nopea päätöksenteko (yhden yhtiömiehen päätös riittää)
+ Suuri sopimusvapaus
+Vain vähän pakottavia lakikohtia
+Selkeä yhtiösopimus

– Kaikki yhtiömiehet vastaavat kaikkien yhtiömiesten tehdyistä päätöksistä (myös omaisuudellaan)
– Kahdenkertainen kirjanpito
– Yhtiöstä eroaminen ei vapauta vastuusta, joka on syntynyt yhtiömiesaikana

Avoimen yhtiön voi perustaa joko perustamisilmoituksen tai perustamispaketin kautta. Perustamispaketin kautta saat kaikki yhtiön perustamisessa tarvittavat asiakirjapohjat, ilmoituslomakkeet ja perustamiseen liittyvät ohjeet. Paketissa on vakiomuotoinen yhtiösopimus. Ilmoituksen laatiminen maksaa 240€.