Vakuutukset

 

Mitä vakuutuksia yrittäjä tarvitsee?

Tarpeelliset vakuutukset riippuvat paljon yrityksen toimialasta sekä vakuutettavien henkilöiden määrästä. Yrittäjän on hyvä tutustua vakuutuksiin etukäteen ja tehdä itse päätös tarvitsemistaan vakuutuksista mahdollisimman riskittömän yritystoiminnan takaamiseksi.

Yrittäjän pakolliset vakuutukset

Yrittäjän eläkevakuutus

Yrittäjän pakollinen vakuutus on henkilökohtainen YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus. Se on otettava, jos yritystoimintaa harjoitetaan vähintään neljä kuukautta, ja henkilö on 18–67 vuotias sekä hänen vuosittaiset tulonsa ylittävät 7 656,26€/v rajapyykin. YEL-vakuutus on otettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta.

YEL-laskureiden avulla yrittäjä pystyy katsomaan maksettavan eläkevakuutuksensa määrän. Katso esimerkiksi Ilmarisen laskuri
YEL:n kanssa rinnakkaisia vakuutuksia ovat maatalousyrittäjän eläkevakuutus MYEL ja apurahasaajien eläkevakuutus. Eläkevakuutus määräytyy lopulta yrityksen toimialan mukaisesti.

YEL-työtulo

YEL-vakuutusta varten uusi yrittäjä määrittää vuosittaisen YEL-työtulonsa. Tämä määrittää eläkkeen ja sosiaaliturvan määrän.

YEL-maksujen määrä v. 2019:

• 18-52-vuotiailla yrittäjillä maksu on 24,1 prosenttia YEL-työtulosta.
• 53-62-vuotiailla 25,6 prosenttia
• yli 62-vuotiailla 24,1 prosenttia.

Aloittavat yrittäjät saavat alennusta YEL-maksuista ensimmäisten toimintavuosiensa aikana.

Toimialasta riippuen, voi pakollisiin vakuutuksiin kuulua lisäksi:

Potilasvakuutus

Jokaisen terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavan on otettava vakuutus potilasvahinkolain mukaisesti.
Vakuutukseen voi tutustua tarkemmin Potilasvakuutuskeskuksen –sivuilta.

Ympäristövahinkovakuutus

On pakollinen toimialoilla, joissa yrityksen toiminta edellyttää ympäristöviranomaisen lupaa.
Vakuutukseen voi tutustua tarkemmin Ympäristövakuutuskeskuksen –sivuilta.

Työntekijöiden vakuutukset

Pakolliset työnantajavakuutukset:

 • Työtapaturmavakuutus
 • Työeläkevakuutus (TyEL)
  • Maksun määrä v. 2019:
   • 18-52-vuotiailla TyEL-maksu on 6,75 prosenttia palkasta
   • 53-62-vuotiailla 8,25 prosenttia
   • yli 62-vuotiailla 8,25 prosenttia.

Autovakuutus

Yrityksen hankkiessa käyttöönsä ajoneuvon, on hänen hankittava sille pakollinen liikennevakuutus. Muista kilpailuttaa vakuutuksesi!

Vapaaehtoiset vakuutukset

Esittelemme yleisimmät vakuutusvaihtoehdot, joihin moni yrittäjä päätyy yritystoimintansa turvaamiseksi. Vakuutuksia hankkiessa on hyvä hyödyntää myös vakuutusyhtiöiden pakettitarjoukset, jos vakuutuksia on useita. Yleensä vakuutukset saa edullisemmin, kun ne hankkii samasta vakuutusyhtiöstä.

Yrittäjän tapaturmavakuutus

Yritystoiminnan turvaamiseksi on suositeltavaa hankkia yrittäjän tapaturmavakuutus. Sen avulla yrittäjä parantaa omaa toimeentuloturvaansa tapaturman sattuessa. Tapaturmavakuutuksen ehtoihin kannattaa perehtyä huolella, sillä vakuutus voidaan ottaa joko työajalle tai täysiaikaisesti myös vapaa-ajalle.

Tapaturmavakuutuksen hinnoitteluun vaikuttaa moni tekijä, kuten yrittäjän toimiala ja vakuutusyhtiön oma hintataso.

Vakuutus korvaa yrittäjälle mm:

• tapaturmista tai ammattitaudeista aiheutuvia sairaanhoitokuluja,
• kuntoutuksesta aiheutuvia kuluja,
• korvauksia pysyvästä haitasta sekä
• työkyvyttömyydestä johtuvia ansiomenetyksiä.

Yrityksen vastuuvakuutus

Yrittäjä voi hankkia yritykselleen erilaisia vastuuvakuutuksia, kuten toiminnan vastuuvakuutuksen, tuotevastuuvakuutuksen, konsulltivastuuvakuutuksen, varallisuusvastuuvakuutuksen ja IT-yrityksen vastuuvakuutuksen.

Toiminnan vastuuvakuutus on yrittäjän turvana korvaustilanteessa, kun tapahtuu mm. henkilö- tai esinevahinko.

Tuotevastuuvakuutus korvaa tuotteen turvallisuudesta tapahtuneita henkilö- ja esinevahinkoja.

Konsulttivastuuvakuutus korvaa virheellisyydestä aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot sekä varallisuusvahingot.

Varallisuusvastuuvakuutus korvaa yrityksen aiheuttamaa taloudellista vahinkoa.

IT-yrityksen vastuuturva korvaa toiminnan vastuuvakuutuksen tavoin henkilö- tai esinevahingot ja myös ohjelmistotuotteen virheestä aiheutuneet suorat tai välittömät taloudelliset vahingot.

Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus korvaa varallisuusvahinkoja, jotka ovat aiheutuneet vakuutettavan ollessa yhtiön toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä.

Yrityksen oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus voi olla aloittavan yrittäjän tärkein turva. Joskus ensimmäiset sopimukset kirjoitetaan perustettavan yrityksen nimissä ennen kuin yritystä on ehditty edes rekisteröidä. Oikeusturvavakuutusta suositellaankin ensimmäiseksi vakuutukseksi, sillä se tarjoaa turvaa yllättäviltä oikeudenkäyntikuluilta.

Vakuutus korvaa yrityksen asianajo- ja oikeudenkäyntikulut riita- tai rikosasioissa sopimuksessa ilmoitettuun rajaan saakka.

Yrityksen omaisuusvakuutus

Omaisuusvakuutus suojaa yrityksen vaihto- ja käyttöomaisuutta, kuten koneita ja toimistoirtaimistoa mm. palo- ja myrskyvahingoilta tai muilta äkillisiltä ja ennalta arvaamattomilta tapahtumilta. Omaisuuden turvaamiseksi on hyvä arvioida yrityksen vaihto- ja käyttöomaisuuden laajuutta, ja turvata sen mukaisesti se joko perusturvalla tai kattavammalla vakuutusturvalla.

Omaisuusvakuutuksen laajuudesta riippuen se turvaa omaisuuden mm:

• tulipalon,
• ilkivallan,
• rikkoutumisen,
• murron,
• myrskyn tai
• vesijohtovuodon aiheuttamia vahinkoja.

Yrityksen keskeytysvakuutus

Yrityksen keskeytysvakuutus turvaa yrityksen jatkuvuuden ja palkanmaksun, kun liiketoiminta keskeytyy esimerkiksi vahingoittumisen tai työkoneen rikkoutumisen vuoksi.

Vakuutusehdoista riippuen keskeytysvakuutus korvaa yritystoiminnan keskeytymisestä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä, kuten asuntojen ja kiinteistöjen vuokratulot sekä poikkeusjärjestelyistä aiheutuvat lisäkulut.