Maahanmuuttajayrittäjä

Yrittäjäksi Suomeen

Miksi maahanmuuttaja päätyy yrittäjäksi Suomeen? Työllistymisvaikeudet ajavat monia yrittäjiksi. Yrityksen perustamiseen liittyvät asiat ovat hankalia, etenkin jos maahanmuuttajayrittäjä ei voi hoitaa asioitaan suomen kielellä. Riittävän selvän informaation löytäminen omalla kielellä sekä oikeiden tahojen löytäminen on myös haastavaa.
Suomessa yrityksen voi perustaa henkilö, jonka pysyvä asuinpaikka on Euroopassa. Luvan tarve ei riipu kansalaisuudesta vaan siitä, missä asuinpaikka on.

Yrittäjän oleskelulupa

Yritystoimintaa varten muuttava tarvitsee joko elinkeinoharjoittajan oleskeluluvan tai työntekijän oleskeluluvan toimiakseen yrittäjänä Suomessa. Oleskeluluvan voi yrittäjänä saada vain, jos tekee työtä yritykselle Suomessa.

Elinkeinoharjoittaksi katsotaan:

  • startup-yrittäjä
  • yksityinen elinkeinoharjoittaja
  • toiminimiyritys
  • avoimen yhtiön yhtiömies
  • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
  • osuuskunnan jäsen, jolla on rajaton lisämaksuvelvollisuus
  • osakeyhtiössä johtavassa asemassa toimiva henkilö (esim. toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen)

Yrittäjät, joille riittää työntekijän oleskelulupa:

  • kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies
  • osakeyhtiön osakas

Huom! Oleskelulupaa ei myönnetä sillä perusteella, että maahanmuuttaja omistaa osakkeita Suomessa, jos hän ei työskentele kyseisessä yhtiössä.

Pohjoismaiden kansalaiset eivät tarvitse oleskelulupaa Suomeen. Tämä tarkoittaa, että heillä on oikeus tehdä töitä, toimia yrittäjänä ja opiskella Suomessa.

Maahanmuuttajille ajankohtaista tietoa suomalaisesta työelämästä, yrittäjyydestä ja kulttuurista löytyy nyt Tervetuloa Suomeen –oppaasta. Opas on saatavilla 13 eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, viroksi, somaliksi, arabiaksi, saksaksi, ranskaksi, kurdiksi, kiinaksi, vietnamiksi ja thain kielellä. Opas on avuksi myös työnantajille vieraskielisen työntekijän perehdyttämisessä.

Maahanmuuttajayrittäjän haasteet

Maahanmuuttajille suurimpia haasteita yrittäjyydessä ovat paikallinen verotus ja vakuutukset. Siksi suositeltavaa onkin pyytää apua toiselta maahanmuuttajayrittäjältä, mutta myös ulkoistaa yrityksen taloushallinto paikalliselle tilitoimistolle. Tilitoimisto osaa neuvoa yrittäjää yrityksen perustamisesta alkaen ja hoitaa muun muassa yrityksen kirjanpitoasiat. Kansainvälistä palveluakin on saatavilla, esim. Rantalainen tarjoaa taloushallinnon palveluitaan englanniksi. Suomeksi, ruotsiksi, venäjäksi, kiinaksi, viroksi, englanniksi, persiaksi, turkiksi vietnamiksi ja ukrainaksi taloushallinnon palvelut on saatavilla mm. Nordic C-Managementin kautta.